OFERTA KYNOTERAPEUTYCZNA

Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą kynoterapii oraz innych zajęć z udziałem psa.

» Zajęcia kynoterapii

Poprzez kontakt z psem zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe doskonalą swoje umiejętności społeczne, kształtują wrażliwość. Gdy w zajęciach uczestniczy pies, dłużej i chętniej ćwiczą, a wykonywanie zadań wywołuje wiele radości. Pies potrafi skoncentrować na sobie uwagę, zachęcić do zabawy, uatrakcyjnić długotrwałe zajęcia, przełamać lęk przed kontaktem ze światem zewnętrznym.

» Prowadzenie zajęć z udziałem psa ma na celu między innymi:

 • przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem,
 • akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu,
 • nawiązanie i pogłębianie kontaktu z psem,
 • kształtowanie pozytywnych emocji dziecka,
 • pobudzanie zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i węchu,
 • koncentrację uwagi,
 • rozpoznawanie części ciała człowieka i psa,
 • podejmowanie różnych form działań ruchowych w obecności psa i w kontakcie z nim,
 • naukę relaksacji w obecności psa,
 • umożliwienie dziecku wykonywanie wybranych czynności pielęgnacyjnych przy psie,
 • jeżeli to możliwe – rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa oraz nazywanie własnych emocji,
 • wykonywanie czynności porządkowych w kontakcie z psem,
 • uczenie zasad bezpiecznego postępowania z psem, itp.

Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw mających służyć podstawowemu celowi kynoterapii: rozwojowi dziecka, pobudzeniu jego zmysłów i pozytywnych emocji.

» Korzyści płynące z kynoterapii

 • przynosi radość i wywołuje uśmiech,
 • pozwala rozwijać kontakty społeczne,
 • poprawia komunikację,
 • pozwala myśleć o czymś innym niż własna osoba, wiek, choroba.
 • stymuluje ruch i aktywność, samodzielność i odpowiedzialność,
 • daje możliwość okazania uczuć,
 • wytwarza swoistą więź: człowiek – zwierzę,
 • podwyższa pewność siebie, nadaje życiu sens,
 • pomaga zdobyć nowych przyjaciół,
 • ułatwia przejść przez samotność, chorobę i depresję,
 • rozwija funkcje poznawcze, koncentrację uwagi, orientację przestrzenną,
 • uczy samoakceptacji.

» Rodzaje zajęć kynoterapii

 • nauka postępowania z psem,
 • nauka opieki nad psem,
 • poznawanie budowy ciała psa,
 • poznawanie potrzeb psa,
 • ćwiczenia i zabawy sprawnościowe,
 • elementy tresury,
 • spacery z psem,
 • poznawanie zwyczajów i upodobań psów,
 • poznawanie różnych ras,
 • dla chętnych i zainteresowanych przygotowanie i udział w wystawie psów.

» Oferta

Niniejsza oferta związana jest z organizowaniem i prowadzeniem zajęć warsztatowych z udziałem psa. Zajęcia odbywają się zarówno w formie grupowej jak i w formie spotkań indywidualnych.

» Oferta obejmuje zajęcia typu

 • Spotkanie z psem; stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami zajęć, a psem stawia sobie za cel forma kynoterapii, jaką jest spotkanie z psem. Poprzez spontaniczną, wesołą zabawę, wydawanie psu komend czy głaskanie, dzieci przyzwyczajają się do kontaktu ze zwierzęciem. Zajęcia te dzięki obcowaniu z psem, pozwalają przełamywać lęki w kontaktach z otoczeniem, pobudzają aktywność oraz stymulują rozwój zmysłów. Forma tych zajęć w zależności od potrzeb uczestników może mieć charakter zarówno terapii indywidualnej jak i grupowej 10-ro uczestników (można podzielić jedną grupę przedszkolną lub szkolną na dwie mniejsze). Zajęcia typu SP mogą odbywać się cyklicznie lub jednorazowo, a ich czas nie jest jednoznacznie określony,
 • Edukacja z psem; celem tych zajęć jest poznanie sfery intelektualnej i poznawczej dzieci. Terapeuta musi przygotować scenariusz prowadzonych zajęć, co wykracza poza ramy Spotkania z Psem. Zajęcia te odbywają się najczęściej w przedszkolach oraz szkołach, gdzie pies poprzez swoje aktywnie uczestnictwo w zajęciach oraz przez stworzenie przyjaznych warunków, motywuje dzieci do nauki oraz przyswajania wiedzy. Dzieci lepiej zapamiętują treści, których bohaterem jest ich nowy przyjaciel – pies. Edukacja z psem pomaga również osobom, które wykazują niechęć do nauki oraz przebywania w szkole. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz w formie grupowej (max. 10 – ro uczestników),
 • Terapia z psem; Terapia z psem jest zestawem ćwiczeń, które ukierunkowane są na jeden konkretny, zamierzony cel, z zakresu rehabilitacji. Metodyka tych zajęć układana jest w porozumieniu ze specjalistą, np. lekarzem prowadzącym, rehabilitantem lub psychologiem. Specjaliści indywidualnie podchodzą do potrzeb i możliwości każdego pacjenta. Każdy pacjent posiada kartę informacyjną oraz kartę przebiegu zajęć, w której wpisywany jest rodzaj prowadzonych ćwiczeń oraz poczynione przez niego postępy. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie skuteczności dobranych metod. Terapia z psem jest terapią, w której stosuje się stopniowanie trudności – system rozwijalny,
 • Zajęcia:
  • Bezpieczny kontakt z psem – zachowanie się wobec psa znajomego, nieznanego, nieznanego-agresywnego, pozycje bezpieczne,
  • Odpowiedzialność za psa – żywienie, spacery, zabawa,
  • Odpowiedzialność za psa – pielęgnacja i zdrowie – weterynarz,
  • Rasy psów – grupy użytkowe i ich potrzeby,
  • Szkolenie, nauka sztuczek,
  • Pies w służbie człowiekowi – gdzie pracują psy ?
  • Psie gwiazdy filmowe i literackie,
  • Sporty i rekreacja z psem,
  • Z psem na wakacje, bezpieczne podróże z psem,
  • Podsumowanie wiadomości, quiz z wiedzy, gry i zabawy ruchowe.

Programy zajęć dopasowane są do konkretnych potrzeb i mogą być zrealizowane jako cały cykl spotkań, jak i jako jednorazowe spotkanie, czy też wybór 3-5 spotkań tematycznych. Szczegóły oferty każdorazowo ustalane są indywidualnie z zainteresowanymi.

Wszystkie uprawnienia prowadzącego zajęcia, jak i dokumenty i zaświadczenia psa – terapeuty (pies posiada legitymację psa terapeutycznego klasy I) są dostępne do wglądu na prośbę rodziców bądź opiekunów.

» Pliki do pobrania

» UWAGA !!!

Rodzice bądź opiekunowie muszą podpisać zgodę na udział dziecka w zajęciach edukacyjnych z psem.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress