KYNOTERAPIA

Kynoterapia – terapia z udziałem psa (w Polsce także pod nazwami kynoterapia lub dogoterapia) – metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia tego rodzaju jest jedną z dziedzin zooterapii.

Terapia najbardziej efektywna jest w rehabilitacji dzieci, ze względu na “ukrycie” ćwiczeń rehabilitacyjnych w formie zabawy z psem. Daje również efekty w terapii osób chorych, samotnych i starszych. Działanie w tym przypadku przede wszystkim polega na nawiązaniu psychicznej więzi ze zwierzęciem, co przyspiesza leczenie lub ułatwia przejście choroby. Terapia w formie AAA jest powszechnie wykorzystywana na świecie jako program Visiting pets. Psy niemal codziennie odwiedzają chorych w szpitalach, hospicjach i placówkach opieki społecznej, ośrodkach dla narkomanów oraz więzieniach. Terapię kontaktową z udziałem zwierząt stosuje się coraz częściej jako metodę wspomagającą proces rehabilitacji. Istniejące organizacje w USA i Kanadzie od ponad 20 lat stosują z powodzeniem terapię z udziałem psa.

Kynoterapia często utożsamiana jest z dogoterapią. Tymczasem kynoterapia i dogoterapia to nie to samo.
Kynoterapię odróżnia koncentrowanie się przede wszystkim na zajęciach terapeutycznych i w związku z tym posiadanie jednolitych systemów: standardów pracy i certyfikacji psów do pracy. Kynoterapia jako standaryzowana forma zajęć z udziałem psa wydzieliła się z dogoterapii w 2006 r. wraz z utworzeniem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Dokumenty stanowiące trzon systemu standardów: Kanony Kynoterapii, Kodeks Etyki Kynoterapeuty, zalecenia odnośnie wyboru psa terapeutycznego oraz regulaminy egzaminów „Pies terapeutyczny” zostały opracowane na bazie doświadczeń Fundacji „Właśnie tak!”. Wkrótce uzupełniono je o matrycę korelacji zajęć z zakresu zajęć kynoterapii z umiejętnościami przewodnika i wyszkoleniem psa.

Standardy kynoterapii zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo zajęć w których uczestniczy pies. Dzięki nim kynoterapeuci śpią spokojnie mając pewność, że:

 • nie ryzykują testowania na podopiecznych swojej wizji zajęć z udziałem psa,
 • stosują sprawdzone w praktyce, funkcjonujące od lat procedury,
 • kontrolują postęp zajęć prowadząc odpowiednią dokumentację.

A na pytanie rodzica, opiekuna lub dyrektora placówki czy pies jest bezpieczny, oprócz słownego zapewnienia, mogą pokazać:

 • „Kartę psa” – dokumentującą dbałość kynoterapeuty o bezpieczeństwo epidemiologiczne poprzez regularne odrobaczanie i szczepienia,
 • Ważną „Legitymację psa terapeutycznego” klasy odpowiedniej do poziomu przygotowania psa do pracy:
  • K-A – pies pierwszego kontaktu,
  • K-I – pies terapeutyczny klasy I,
  • K-II – pies terapeutyczny klasy II.

  Legitymacja psa terapeutycznego ważna jest 12 miesięcy. Otrzymuje ją pies, który zdał egzamin odpowiedniej klasy przed niezależną Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne. Klasa psa wraz z umiejętnościami przewodnika, określają typ zajęć w jakich ten zespół może uczestniczyć.

 • Wpis na „Liście psów terapeutycznych” publikowanej na stronie www.kynoterapia.eu w części „psy terapeutyczne„. Jest to główne, dostępne dla każdego potwierdzenie, że pies w okresie ważności legitymacji nie utracił możliwości uczestniczenia w zajęciach. W przypadku rażącego naruszenia przez przewodnika zasad bezpieczeństwa zajęć lub dobrostanu psa, Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne może anulować egzamin psa terapeutycznego w okresie jego ważności. Jak do tej pory zdarzył się tylko 1 taki przypadek.

Dyrektorzy i kierownicy placówek, gdy planują prowadzenie zajęć z psem, również mogą stosować standardy kynoterapii, aby zadbać o podwyższenie bezpieczeństwa swoich podopiecznych. Szczególnie przydatna im będzie Matryca korelacji, która jest graficznym przedstawieniem w prosty i czytelny sposób powiązania rodzaju zajęć kynoterapii ( Spotkanie z Psem – SP, Edukacja z Psem – EP, Terapia z Psem – TP ) z umiejętnościami przewodnika i wyszkoleniem psa. Znajduje się na odwrocie każdej legitymacji psa terapeutycznego po to, aby każdy mógł sprawdzić do jakiego rodzaju zajęć dopuszczony może zostać ten pies. Matryca może zostać również wykorzystana do określenia minimalnych umiejętności, które powinien posiadać przewodnik psa, aby móc uczestniczyć w rodzaju zajęć odpowiednim do wymagań podopiecznych.

Dogoterapia szczyci się 25 letnią historią i jest masowym ruchem bez wspólnej definicji, zasad pracy czy wymagań dla psa uczestniczącego w zajęciach. Kynoterapia ma ledwo 8 lat i jednolite, profesjonalne wymagania, którym nie wszyscy są w stanie sprostać. Nic więc dziwnego, że kynoterapeutów, fundacji czy ośrodków prowadzących prawdziwe zajęcia kynoterapii – zgodnie ze standardami PTK, a nie tylko nazywane kynoterapią – jest mniej i trzeba ich poszukać.

Szukać należy kynoterapeutów, którzy swoje uprawnienia zdobyli pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego: na studiach podyplomowych lub na 2 semestralnym kursie. O tym, że warto oprzeć się na sprawdzonych procedurach i standardach PTK świadczyć może to, że nawet zagranica wybiera kynoterapię i Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne jako partnera do wprowadzania zajęć z udziałem psa u siebie. Oficjalne umowy o współpracy PTK podpisało już z organizacjami ze Słowacji, Łotwy i Litwy. Zagraniczna współpraca wciąż rozwija się i rozszerza o nowe kierunki.

» WSKAZANIA

Nie można określić pełnej listy dysfunkcji, które mogą być rehabilitowane metodami kynoterapii, ponieważ lista ta wciąż się wydłuża. Ogólnie przyjąć należy, że kynoterapia obejmuje rehabilitację:

 • zaburzeń sfery psychicznej,
 • zaburzeń sfery fizycznej,
 • zaburzeń sfery intelektualnej,
 • zaburzeń sfery społecznej.

W przypadku stwierdzenia kynofobii pierwszy etap zajęć powinien obejmować zespół działań przełamujących lęk przed psem. Dopiero po pozytywnym zakończeniu tego etapu można przystępować do rehabilitacji pozostałych niesprawności.

» PRZECIWWSKAZANIA DO PROWADZENIA ZAJĘĆ

 • alergia na psa,
 • otwarte rany,
 • choroby skóry,
 • choroby infekcyjne,
 • pasożyty,
 • podwyższona temperatura.

» ZESPÓŁ KYNOTERAPEUTYCZNY

 • wykwalifikowany kynoterapeuta z psem posiadającym ważny egzamin psa terapeutycznego,
 • asystent (opcjonalnie),
 • przewodnik psa (opcjonalnie),
 • specjalista (opcjonalnie).

» WARUNKI PRACY ZESPOŁU KYNOTERAPEUTYCZNEGO

 • Optymalny czas pracy zespołu kynoterapeutycznego – pozwalający na efektywną pracę – wynosi nie więcej niż 3 godziny dydaktyczne dziennie pracy psa , z zastrzeżeniem, ze bezpośrednia praca psa terapeutycznego w ciągu jednej godziny dydaktycznej nie przekroczy 20 minut. Kynoterapeuta musi pamiętać o BHP i o zapewnieniu psu odpowiednich przerw pomiędzy zajęciami.
  • Należy pamiętać o indywidualnych predyspozycjach psa i w przypadku sygnalizowania przez niego zmęczenia lub stresu wyłączyć psa z bezpośredniej pracy,
  • Przekraczanie maksymalnego czasu pracy zespołu kynoterapeutycznego jest łamaniem dobrostanu psa oraz zasad bezpieczeństwa zajęć i może skutkować anulowaniem ważności egzaminu psa terapeutycznego. W przypadku rażącego naruszenia standardów pracy ze strony kynoterapeuty może on zostać pozbawiony możliwości uzyskania certyfikatu dla psa z którym pracuje od Polskiego Towarzystwa Kynoterapeutycznego. Jednocześnie osoba ta nie może być członkiem programu Partner PTK.
 • Kynoterapeuta powinien mieć zapewnione zaplecze socjalne.
 • Kynoterapeuta ma obowiązek odmowy prowadzenia zajęć w przypadku:
  • stwierdzenia któregokolwiek z przeciwwskazań do zajęć,
  • niedyspozycji swojej lub psa.
 • Kynoterapeuta może odmówić prowadzenia zajęć w przypadku stwierdzenia:
  • wątpliwości co do wskazań zawartych w skierowaniu, do czasu ich wyjaśnienia,
  • braków w dokumentacji podopiecznego.
 • Pies musi mieć zapewniony teren do wybiegania się i załatwienia potrzeb fizjologicznych. Kynoterapeuta lub wolontariusz opiekujący się psem na spacerze ma obowiązek posprzątać po psie.
 • Pies powinien pracować w wygodnej obroży lub uprzęży, może mieć kamizelkę psa terapeutycznego.

» ĆWICZENIA

Powinny być dobierane do potrzeb edukacyjnych lub terapeutycznych i wydolności podopiecznego z uwzględnieniem specyfiki zajęć.

» PRZYRZĄDY I AKCESORIA

Powinny być dobierane do indywidualnych potrzeb podopiecznego. W przypadku używania zabawek dla dzieci powinny one posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE.

» WYMOGI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PIES TERAPEUTYCZNY

Rasa:

 1. teoretycznie pies każdej rasy po odpowiednim przeszkoleniu nadaje się do kynoterapii,
 2. niektóre rasy są jednak bardziej wskazane ze względu na usposobienie,
 3. najbardziej preferowane są: Siberian Husky, Alaskan Malamute, Samojedy, Retriviery, Nowofundlandy, Cavalier King Charles Spaniel, Collie, Bernieńskie Psy Pasterskie, Border Collie, Labradory, i wszystkie psy ras uważanych za łagodne. Mogą być kundelki !

Wiek:

 1. szkolenie zaczyna się od chwili przybycia psa do domu. Po rozmowie z doświadczonym treserem można ustalić odpowiedni moment na rozpoczęcie tresury posłuszeństwa.

Rozmiar:

 1. wielkość psa nie gra roli,
 2. niektórzy boją się dużych psów i tu doskonale sprawdzają się małe pieski.

Zdrowie:

 1. wykonane wszystkie obowiązkowe szczepienia,
 2. bardzo dobry stan fizyczny psa,
 3. czysty,
 4. zdrowe zęby,
 5. odpchlony,
 6. wyczesany.

Cechy charakteru:

 1. spokojny,
 2. tolerancyjny,
 3. bezwzględnie łagodny,
 4. pewny siebie,
 5. lubiący być poza domem,
 6. lubi być pieszczony i dotykany,
 7. zdrowy,
 8. współpracujący,
 9. uległy,
 10. posłuszny,
 11. potrafiący się opanować,
 12. odporny na stres,
 13. cierpliwy.

» Źrodła:

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress